НБУ змінив регулювання діяльності компаній

Глава профільного парламентського комітету у своєму виступі зауважив, що для його однодумців, які об’єдналися навколо розробки Стратегії надзвичайно важливо залучити професійну, науково-експертне середовище і, в кінцевому рахунку, все суспільство для обговорення цілей розвитку України. При цьому підкреслив, що для цієї роботи він і його однодумці пропонують виключно ринкові механізми. Умова договору щодо права банку, іншої фінансової установи змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною. Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку. Разом з цим, звертаємо увагу громадян-позичальників, що відповідно до положень статей 626, 638, 640 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

За результатами саміту ЄС, перед Національним банком як регулятором ринку фінансових послуг України з’являються додаткові зобов’язання та завдання. 23 червня 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це відкриває перед Національним банком України ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у фінансовій сфері та максимального наближення до однієї з ключових цілей центробанку, повідомляє пресслужба регулятора. Водночас, відносини, що виникають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян регулюються і Законом України «Про захист прав споживачів» (Постановою Пленуму Верховного Cуду України від 12 квітня 1996 року № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів»). Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Якими б не були збитки за результатами війни, їх не можна приховувати шляхом “прикрашання” звітності. Без цього складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи після завершення війни. І найбільше від такої регуляторної нерівності постраждають користувачі банківських послуг та невеликі банки, які вистояли під час ідеального шторму, але можуть не витримати конкуренції із суміжним слабко врегульованим сектором. Хочемо наголосити, що збереження фестиваль китайских фонарей одесса таких банків на ринку є одним з пріоритетів НАБУ. НАБУ бере участь у цій роботі від початку – ми провели опитування банків, опрацювали надані зауваження. До Вашого відома, НАБУ також висловлювала занепокоєння з приводу передбачених у Законопроекті про СПЛІТ змін у регулюванні діяльності фондів фінансування будівництва (ФФБ), і звернулась до Парламенту з пропозицією щодо врегулювання діяльності банків-управителів ФФБ та захисту інтересів учасників цих фондів.

Останні новини про зміни в регулюванні банківської діяльності

Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частин. Також посилались на те, що оскаржуваними постановою та рішенням відповідачів порушуються передбаченіст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства»їх права та інтереси, як акціонерів, на отримання прибутку (дивідендів), участь в управлінні справами банку, розпоряджання своїми акціями (зокрема їх відчуження), отримання у разі ліквідації банку частини їх майна або вартості частини цього майна. Переконаний, що зміна акцентів у політиці Національного банку має сприяти налагодженню інструментарію грошово-кредитної політики та банківського регулювання на досягнення цілі з економічного зростання та посилення стійкості державних фінансів. Гадаю, у професійній спільноті центральних банкірів ніхто не сперечатиметься із першою тезою згаданої статті – «Національний банк України повинен бути незалежним». Водночас велика кількість висловлювань чинних заступників голови Національного банку та їх трактувань автором згаданої публікації не є беззаперечними, і навіть більше – є дискусійними.

Що значить Банківське регулювання та нагляд?

Поряд із центральним банком діють найрізноманітніші комерційні банки, які охоплюють усі сфери національної економіки і зовнішньоекономічні зв’язки, здійснюють широкий діапазон банківських операцій та фінансових послуг для юридичних і фізичних осіб. 9.23.У цьому висновку Суд також враховує, що норми жодних нормативних актів, чинних на момент виникнення спірних правовідносин у цій справі, що регламентують створення, діяльність та припинення/ліквідацію банківської установи, не містили чітких положень та процедур щодо повернення банківської ліцензії та відновлення становища банківської установи на ринку. 9.10.Ліквідація банку – процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень Закону про банки та Закону про систему гарантування вкладів (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) (згідно із пунктом шостим абзацом тридцять п`ятим частини першої статті 2 Закону про банки). Цьому визначенню ліквідації банку кореспондує пункт 6 частини першої статті 2 Закону про систему гарантування вкладів. Що стосується організаційної форми юридичної особи банку, то товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструються НБУ в порядку, визначеному законодавством України про банки і банківську діяльність (частина третя статті 6 Закону України “Про господарські товариства”, в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин у цій справі).

Постанова Верховного Суду від 18 листопада 2021 року у справі № 910/4475/19

У регіонах, що нині знаходяться в зоні найактивніших бойових дій, працюють менше 15% відділень великих банків. Тож 24 лютого НБУ прийняв рішення встановити ліміт 100 тисяч гривень на щоденне зняття гривневих коштів із банківських рахунків. Населення та підприємства можуть безперешкодно сплачувати за товари й послуги.

Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях. Продовження реалізації кроків з валютної лібералізації, які передбачені розробленою спільно з експертами МВФ Дорожньою картою скасування валютних обмежень – щойно стабілізується ситуація в країні та будуть сприятливими економічні умови. Нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув, зменшених на суму сформованих резервів за такою складовою балансової вартості активу. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.